سفارش طراحی لوگو به صورت آنلاین

از ریدیزان کردن برندتان خسته شده اید ؟ ایده های نوین در لوگو سازی را فقط با ملت وب تجربه کنید مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید!! نمونه کار های ما ثابت کننده این قضیه هست.

لیست نمونه کاری های طراحی لوگو

پلن های طراحی لوگو

سفارش لوگو تایپ

هزار تومان 80

حداکثر 5 روز کاری

  • عدم محدودیت در نوع طرح (نوشتاری، تصویری، تلفیقی)
  • طراحی در قالب یک زبان (فارسی یا انگلیسی)
  • طراحی در قالب حداکثر 3 طرح متفاوت

سفارش لوگو تصویر

هزار تومان 120

حداکثر 10 روز کاری

  • عدم محدودیت در نوع طرح (نوشتاری، تصویری، تلفیقی)
  • طراحی در قالب یک زبان (فارسی یا انگلیسی)
  • طراحی در قالب حداکثر 3 طرح متفاوت

سفارش لوگو ترکیبی

هزار تومان 199

حداکثر 15 روز کاری

  • عدم محدودیت در نوع طرح (نوشتاری، تصویری، تلفیقی)
  • طراحی در قالب یک زبان (فارسی یا انگلیسی)
  • طراحی در قالب حداکثر 3 طرح متفاوت
  • کارت ویزیت و یا ست اداری